Series CLAMM 4: Sự cấu thành tại một Tick

Series CLAMM 4: Sự cấu thành tại một Tick

Series CLAMM 4: Sự cấu thành tại một Tick

image

Trong bài viết cuối cùng, chúng ta đã bàn về “tick”, đơn vị hoạt động nhỏ nhất của một khoảng giá CLAMM. Một trong những điểm quan trọng là một khoảng giá có thể được xây dựng chính xác bằng cách gửi thanh khoản tương đương vào các tick cơ bản của một khoảng giá.

Composition - Sự hợp thành là gì?

Thanh khoản trong một tick được sử dụng để hỗ trợ các hoán đổi cho các giao dịch diễn ra trong khoảng giá của “tick”. “Composition - sự hợp thành” đề cập đến sự kết hợp của tài sản mà một tick nắm giữ, phụ thuộc vào mối quan hệ của nó với giá giao dịch hiện tại.

Ví dụ cặp ETH-USDC, một tick có thể được cấu thành từ $ETH, $USDC hoặc là sự kết hợp của cả hai.

Sự hợp thành của một Tick

Sự hợp thành Trong Khoảng Giá

Trong khi giá của $ETH nằm trong khoảng giá của một tick, ví dụ giá 1776,50$ cho tick từ 1775$ - 1780$, sự cấu thành của một tick sẽ bao gồm cả $ETH và $USDC.

image

Nếu giá $ETH tăng, tick sẽ được cấu thành bởi nhiều và nhiều hơn từ $USDC vì người dùng đang hoán đổi nó để lấy $ETH.

image

Điều này đồng nghĩa với việc sự cấu thành của một tick sẽ thay đổi khi giá $ETH cũng thay đổi!

Sự Hợp Thành Ngoài Khoảng Giá

Ở trên, chúng ta đã nêu rõ rằng khi giá của $ETH tăng trong một tick, sự hợp thành từ $USDC cũng tăng theo khi các nhà giao dịch hoán đổi $USDC của họ để lấy $ETH của tick. Theo cách thông thường, khi giá của $ETH giảm trong một tick, sự hợp thành của ETH sẽ tăng lên vì các nhà giao dịch đổi $ETH của họ lấy $USDC của tick.

Bây giờ hãy xem điều gì xảy ra khi giá của $ETH tăng hoặc giảm vượt khỏi khoảng giá của một tick.

Giá Giao Ngay > Tick

Bây giờ hãy cho rằng giá của $ETH đã tăng lên 1825$, vượt qua ngưỡng trên của tick từ 1775 - 1780$

Điều này có thể được thể hiện như sau:

image

Vì giá giao ngay lớn hơn ngưỡng trên của tick là 1,780$, toàn bộ $ETH từ tick đã được đổi sang $USDC bởi vì các nhà giao dịch đang mua $ETH.

Bây giờ, hãy xem xét giá của $ETH hiện tại là 1,875$.

image

Câu chuyện tương tự - vì giá giao ngay lớn hơn giá tick, từ 1,775$ - 1,780$ vẫn hoàn toàn là USDC!

Giá giao ngay < Tick

Bây giờ hãy xem xét tình huống ngược lại khi giá $ETH đã giảm xuống 1,725$, thấp hơn giới hạn dưới của tick từ 1,775$ - 1,780$:

image

Vì giá giao ngay hiện tại thấp hơn ngưỡng dưới của tick là 1,775$, tick đã được đổi toàn bộ thành $ETH!

Nếu chúng ta di chuyển giá xuống $1,675$, chúng ta sẽ nhận được câu chuyện tương tự.

image

Giá giao ngay thấp hơn giới hạn của tick - chúng ta hiện đã là 100% $ETH.

Hợp thành của một Khoảng Giá

Từ bài học trước chúng ta đã biết được rằng một khoảng giá đơn giản chỉ là tổng của các tick biệt lập trong khoảng được ghép lại với nhau. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể áp dụng logic ở trên và áp dụng nó vào toàn bộ khoảng giá!

Giá Giao Ngay > Khoảng Giá

Khi giá của $ETH tăng lên, các nhà giao dịch đang đổi $USDC của họ lấy $ETH trên toàn bộ khoảng giá.

image

Nếu giá giao ngay vượt qua giới hạn trên của khoảng giá, vị thế sẽ là 100% $USDC.

Giá Giao Ngay < Khoảng Giá

Khi giá $ETH giảm xuống, các nhà giao dịch hoán đổi $ETH của họ lấy $USDC trên toàn bộ khoảng giá.

image

Điều ngược lại xảy ra - nếu giá giao ngay thấp hơn giới hạn dưới của khoảng giá, vị thế sẽ là 100% $ETH.

Giá Giao Ngay nằm trong Khoảng Giá

Bây giờ hãy đưa giá giao ngay vào bên trong khoảng giá.

image

Như chúng ta đã thảo luận ở phần Sự Hợp Thành Trong Khoảng Giá, khoảng giá sẽ được hợp thành từ một phần $ETH và một phần $USDC.

Bây giờ, như chúng ta biết, đơn vị hoạt động của một khoảng giá là tick, nên chúng ta cần phải có một đánh giá về sự hợp thành của các tick trong khoảng giá đó

image

Như bạn có thể thấy, vị trí có thể được chia thành ba cấu thành chính:

  • Các tick mà Giá giao ngay > Tick là 100% $ETH.
  • Các tick mà Giá giao ngay nằm trong Tick được cấu thành từ cả $ETH và $USDC.
  • Các tick mà Giá giao ngay < Tick là 100% $USDC.

Thật tuyệt vời đúng không!

Lời Cuối

image

Trong bài học này, chúng ta đã bàn về cấu thành của một tick khi mối quan hệ của nó với giá giao ngay thay đổi. Những điểm quan trọng để nhớ là:

  • Cấu thành của tick phụ thuộc vào mối quan hệ giữa giá giao ngay và tick.
  • Nếu giá giao ngay nằm trong tick (nghĩa là trong khoảng giá), cấu thành sẽ bao gồm cả $ETH và $USDC.
  • Nếu giá giao ngay > tick, cấu thành sẽ là 100% $ETH.
  • Nếu giá giao ngay < tick, cấu thành sẽ là 100% $USDC.
  • Logic trên có thể được áp dụng vào một khoảng giá bằng cách so sánh từng "tick" với giá giao ngay.

Thật là thú vị đúng không!

Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu về hiện tượng tổn thất tạm thời (impermanent loss) và có lẽ cuối cùng nó sẽ liên quan đến cái tên Nutoro, liên quan đến Dopex v2.

Cho đến lần sau, những người đọc thân mến của tôi.

Trân trọng,

Giám đốc điều hành

VỀ DOPEX

Dopex là một giao thức quyền chọn phi tập trung nhằm tối đa hóa tính thanh khoản, giảm thiểu tổn thất cho nhà viết quyền chọn và tối đa hóa lợi nhuận cho người mua quyền chọn - tất cả đều được thực hiện một cách tự động. Dopex sử dụng các pool quyền chọn để cho phép bất kỳ ai kiếm được lợi suất một cách thụ động. Mang lại giá trị cho cả người bán và người mua quyền chọn bằng cách đảm bảo giá quyền chọn công bằng và được tối ưu hóa trên tất cả các mức giá thực thi và thời gian đáo hạn. Điều này nhờ vào mô hình định giá quyền chọn đột phá và hiện đại của chúng tôi

📱LUÔN KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI QUA CÁC KÊNH SAU

Theo dõi các tài khoản truyền thông chính thức của chúng tôi và truy cập trang web của chúng tôi để cập nhật mọi thông tin về Dopex.

Twitter | Discord | Website

🚨QUAN TRỌNG

Hãy cẩn thận với các nhóm Telegram giả mạo, máy chủ Discord và tài khoản Twitter cố gắng giả mạo Dopex.